Cine suntem și cum ne puteți contacta

www.climacom.ro este denumirea comercială a Climacom
Engineering & Shop, persoană juridică de nationalitate română, având sediul social în Aleea Pașcani, Nr.2, B. M9, Sc. A, Et. 5, Ap. 22, Sector 6, București cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/4090/2015, cod unic de înregistrare fiscală RO34326142 (în continuare “www.climacom.ro” sau “noi”). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă încurajăm să contactați responsabilul www.climacom.ro cu protecția datelor la adresa de e-mail office@climacom.ro sau prin poștă sau curier la adresa Aleea Pașcani, Nr.2, B. M9, Sc. A, Et. 5, Ap. 22, Sector 6, București  – cu mențiunea: în atenția responsabilului www.climacom.ro cu protecția datelor.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătura cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră  cu caracter personal este necesară:

  • pentru respectarea unei obligații legale;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania;

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră  de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugam să ne contactați în prealabil, și vă promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabilă.

Reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment Responsabilul www.climacom.ro cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:

  • telefonic la 031 106 27 50
  • prin poșta sau curier la adresa: Aleea Pașcani, Nr.2, B. M9, Sc. A, Et. 5, Ap. 22, Sector 6, București – cu mențiunea “In atenția Responsabilului www.climacom.ro cu protecția datelor”.